In atentia membrilor Societatii Vanatorilor si Pescarilor din Republica Moldova!

Data limita de achitare a cotizatiilor pentru anul curent este 31 martie 2019, inclusiv.
Cotizatiile pot fi achitate in orice filiala a BC ,,Moldova Agroindbank", la contul SVPM.

Extras din Statutul SVPM:
,,Membri ai Asociaţiei pot fi cetăţeni ai Republicii Moldova de la vîrsta de 18 ani, persoane străine şi apatrizi, care “acceptă” Statutul Asociaţiei, achită cotizaţia de aderare şi alte cotizaţii şi prestează minimul necesar de muncă.

“Achitarea cotizațiilor de membru se efectuează până la 1 aprilie anul curent. În cazul motivelor întemeiate, justificate de membrul Asociației, acest termen poate fi prelungit până la 31 decembrie anul curent. Membrii Asociației care nu au achitat cotizațiile în termenele indicate se consideră excluși din rândurile membrilor și pot fi restabiliți în baze generale”.

“Membrii Asociației –invalizi de gradele 1și 2, persoanele ce au depăşit vârsta de 62 de ani, președinții consiliilor subdiviziunilor teritoriale, membrii Consiliului Republican, membrii de Onoare și angajații titulari ai Asociației achită cotizațiile anuale de membru și sunt scutiți de prestare-muncă. Președinții colectivelor primare de vânători achită cotizațiile de membru și pot fi scutiți de prestare-muncă prin decizia consiliilor subdiviziunilor teritoriale la propunerea managerului subdiviziunii teritoriale”.

Avem 6 vizitatori și nici un membru online