Același ministru, aceleași brașoave…

Cititorii revistei, membrii Societății noastre au avut prilejul să audă nu o singură dată declarația ministrului Mediului dl Valeriu Munteanu precum că la noi numărul vânătorilor la cap de locuitor este cel mai mare din Europa. Redacția VPM a înfăptuit investigațiile de rigoare și iată ce a constatat.

Anual, în edițiile cinegetice europene sunt publicate diferite date statistice privind desfășurarea vânătorii în țările Europei, inclusiv numărul membrilor organizațiilor de vânători, suprafața terenurilor de vânătoare, speciile de vânat, numărul lor, dinamica creșterii sau reducerii efectivului etc.

Citește mai departe...

Pe unda colaborării

Vânătoarea nu se reduce la restricţii!

 Cu această sugestie, în data de 21 septembrie curent, invitată de conducerea SVPM, o delegaţie a AGVPS din România, condusă de dl dr. ingener Neculai Şelaru, preşedinte executiv, Atilla Kelemen, vicepreşedinte, membru al Consiliului FACE, deputat în Parlamentul României, şi dl Vasile Negru, directorul Asociaţiei vânătorilor şi pescarilor sportivi din judeţul Vaslui, a trecut Prutul.

Colegii au venit pentru un schimb de opinii despre situaţia dificilă în care au fost aruncate gospodăriile cinegetice din Republica Moldova, să discute chestiuni din legislaţia cinegetică românească în vigoare vis-a-vis de cea a RM.

Citește mai departe...

Ministrul cu oca mică

În data de 9 septembrie curent Valeriu Munteanu, ministrul Mediului a expediat în adresa conducerii SVPM un răspuns de complezență (nr. 296-c116) vis-a-vis de solicitarea scuzelor de rigoare din partea domniei sale în legătură cu multiplele insulte, lansate public în mass-media republicană, din ultimii doi ani în adresa celor 15 mii de membri ai SVPM. Cititorul poate găsi aceste „perle” semănate de dl ministru de-a lungul timpului, în revista Vânătorul și Pescarul Moldovei din numărul trecut, în care au fost publicate  și alte dovezi suficiente cum actualul ministru al Mediului a păcălit Guvernului republicii, în ședința din 03.08.2016. Respectiv, ministrul Munteanu a substituit Nota informativă, lansată anterior în toate instanțele vizate, inclusiv cu un nou proiect de hotărâre a Guvernului, despre care nici AȘM, nici SVPM nu au fost informate, pe când ministrul afirmă inversul. Totodată este bine să cunoaștem că la 4 august 2016, adică a doua zi după ce a fost adoptată Hotărârea de Guvern „Cu privire la efectuarea vânătorii în sezonul de vânătoare 2016 – 2017” ministrul Munteanu solicită încă o dată opinia AȘM, la care în aceeași zi, la 4 august, primește o precizare cu nr. 1325-07/07:

Citește mai departe...

Давление, дискредитация и не только…

Возмущение переполняет каждого из нас из-за несправедливости по отношению к охотникам и безразличия со стороны власть имущих.

Второй год подряд ведется беспрецедентное давление на Общество охотников и его членов. Отбросив в сторону всякие стеснения, поставив во главу угла личные амбиции, используя весь административный ресурс, министр экологии В. Мунтяну планомерно проводит политику «геноцида» охотников в нашей стране. Происходит это явление посредством продвижения в гражданском обществе компании по дискредитации Общества охотников и ее членов. Делается это с одной целью - оправдать глубочайшее невежество министра и его свиты в вопросах ведения охотничьего хозяйства и не только. Яркий пример тому, шитый белыми нитками запрет на ведение охоты в прошлом и этом году. И не важно, что в подготовленном министерством экологии проекте постановления правительства по открытию охотничьего сезона в 2016-2017 г. г. аргументы по запрету ведения охоты надуманы, а доводы безосновательны и не выдерживают никакой критики. Для министра важен конечный результат. Цель оправдывает средства.

Citește mai departe...

SVPM 140

 În perioada interbelică, când Basarabia era parte componentă a României, vânătorii noștri își îndreptau și în continuare eforturile întru dezvoltarea și îngrijirea vânatului, afirmarea principiilor vânătorii corecte, respectarea frumoaselor tradiții vânătorești. Pe atunci reprezentanţii societăţilor de vânători din fostele Provincii Româneşti au lansat ideea constituirii unei singure Uniuni Generale a Vânătorilor, ca entitate naţională de intervenţie eficientă pe lângă autorităţi, în scopul susţinerii intereselor generale ale tuturor vânătorilor. Dar se voia ceva mai mult. Se dorea ca Uniunea să devină purtătoarea idealurilor vânătoreşti din România, întru înnobilarea pasiunii vânătorilor, prin ridicarea nivelului de instruire a acestora şi prin exercitarea vânătorii în deplină sportivitate, numai acolo unde, când şi cum permitea legea.

Citește mai departe...

Verde-n ochi!

VREMEA LUI CEAPAEV A TRECUT 

          Înțeleg și eu că poți să tai chiroane, dar chiar așa? De cum omul politic, Valeriu Munteanu, a fost numit în funcție de ministru al Mediului, în loc să-și dăruie energia și cunoștințele de jurist, obținute la Universitatea Valahia din Târgoviște, întru elaborarea unor noi concepții, strategii, proiecte de legi pentru a merge în pas cu Uniunea Europeană, spre care tindem,– domnia sa hai să pună umărul ca în sezonul 2015-2016 să fie interzisă vânătoarea la iepurele de câmp și la păsările acvatice. Credeți cumva că omul politic, juristul și ministrul Valeriu Munteanu, înainte de a face acest pas, s-a consultat cu oamenii de știință, specialiști în cinegetică de la Institutul de Zoologie al AȘM, cu specialiștii, conducătorii Societății Vânătorilor și Pescarilor din Moldova? N-a găsit de cuviință! S-a grăbit să se afișeze în mass-media cu declarații de felul: „În ultimii 10 ani au fost acele reguli permisive și vânătorii noștri au canibalizat cam totul în regnul animal”.

Citește mai departe...

Avem 5 vizitatori și nici un membru online