O R D I N  Nr. 21-A
din ,,12” Octombrie 2016

Cu privire la efectuarea
vânătorii la fazan în
sezonul de vânătoare 2016-2017

 În legătură cu deschiderea vânătorii la fazan la 22 octombrie curent în zilele de sâmbătă și duminica până la 18 decembrie inclusiv, ORDON:

1.    De a stabili prețul la fișa de repartizare pentru vânatul unui fazan pe terenurile atribuite SVPM de 100 (una sută) lei. Membrilor SVPM, care procură 2 (două) fișe în aceiași subdiviziune teritorială, li se eliberează o fișă gratis (a treia).

2.    Colaboratorii SVPM, președinții consiliilor ST ale SVPM și șefii de grup, vor efectua vânătoarea în baza fișelor de repartizare la fazan cu titlu gratuit cu dreptul de a vână 1 (un) fazan la o partidă de vânătoare.

3.    Vânătoarea la fazan se va efectua în grupe de la 5 până la 12 persoane sub conducerea șefilor de grup, care vor fi numiți de managerul subdiviziunii teritoriale SVPM. Vânătoarea individuală la fazan este interzisă.

4.    Managerii ST vor convoca preşedinţii colectivelor primare obligându-i să aducă la cunoştinţă  tuturor vânătorilor prin semnătură personală, regulile de securitate în privinţa armelor de foc, organizării vânătorii,respectării normelor sanitar-veterinare, termenii, limitele de recoltare și regulile de vânătoare la fazan conform punctului 4 al Ordinului nr.16A din 16 august 2016 al SVPM.

5.    Responsabilitatea pentru executarea prezentului ordin revine managerilor subdiviziunilor teritoriale SVPM şi managerului principal  SVPM Șcerbliuc Mihail.

     Director SVPM                                                                      Simion ISTRATI

Documentul original poate fi accesat aici

Avem 6 vizitatori și nici un membru online