VREMEA LUI CEAPAEV A TRECUT 

          Înțeleg și eu că poți să tai chiroane, dar chiar așa? De cum omul politic, Valeriu Munteanu, a fost numit în funcție de ministru al Mediului, în loc să-și dăruie energia și cunoștințele de jurist, obținute la Universitatea Valahia din Târgoviște, întru elaborarea unor noi concepții, strategii, proiecte de legi pentru a merge în pas cu Uniunea Europeană, spre care tindem,– domnia sa hai să pună umărul ca în sezonul 2015-2016 să fie interzisă vânătoarea la iepurele de câmp și la păsările acvatice. Credeți cumva că omul politic, juristul și ministrul Valeriu Munteanu, înainte de a face acest pas, s-a consultat cu oamenii de știință, specialiști în cinegetică de la Institutul de Zoologie al AȘM, cu specialiștii, conducătorii Societății Vânătorilor și Pescarilor din Moldova? N-a găsit de cuviință! S-a grăbit să se afișeze în mass-media cu declarații de felul: „În ultimii 10 ani au fost acele reguli permisive și vânătorii noștri au canibalizat cam totul în regnul animal”.

  O, Doamne, chiar dacă ministrul nu-și făcea studiile la Târgoviște, România, ar trebui, totuși, să știe ce înseamnă cuvântul canibal, antropofag – adică, persoană care mănâncă carne de om. E cu neputință să-ți închipui ce a avut în vedere dl ministru afirmând că vânătorii noștri „au canibalizat cam totul în regnul animal. Ca să vedeți, totuși, cei 15 mii 911 vânători, de facto, despre care Valeriu Munteanu afirmă că-s 20 de mii - știu ce înseamnă a fi canibal și sunt foarte supărați că au fost etichetați în așa hal de un înalt demnitar, fost parlamentar, pe care l-au votat în repetate rânduri la alegerile parlamentare, precum am făcut-o și eu.

          Ce se întâmplă? Dl Dumitru Zgardan, preşedintele Consiliului Subdiviziunii Teritoriale Soroca, în cadrul şedinţei Consiliului Republican al SVPM (23.09.2015) a înaintat propunerea: „Să-l tragem la răspundere pe ministrul Munteanu, în faţa legii, pentru că ne-a numit canibali şi pentru că şi-a bătut joc public de dl dr. profesor Andrei Munteanu”.

          Vrând, bunăoară, să argumenteze necesitatea interzicerii vânătorii la iepurele de câmp, în sezonul 2015 – 2016, dl ministru se dă drept bun cunoscător în ale cinegeticii și zice: „De exemplu, vă dau un exemplu: noi în Republica Moldova avem în jur de 20 000 de vânători și cam vreo 75 000 de iepuri, dar eu cred că dacă au scris 75.000, atunci înseamnă că-s cam vreo 50.000, adică – un vânător la doi iepuri. Aceste statistici sunt făcute de Academia de Științe și Asociația Vânătorilor... Legea, pe care n-am scris-o eu, precizează domnul ministru, stabilește foarte exact care trebuie să fie cotele, numărul iepurilor de câmp, ca să avem garanția că această specie nu intră în declin. Legea spune clar: acest număr trebuie să fie de 160.000 - 200.000. Odată intrat sub acest număr, există pericol foarte mare ca această specie să sufere foarte mult, respectiv, să intre în declin, și la un moment dat, - după cum s-a mai întâmplat în Republica Moldova (?), - să intre în Cartea Roșie”.

          Legea, la care se referă dl ministru al Mediului, de fapt, e Concepția dezvoltării gospodăriei cinegetice naționale, gândită și elaborată de dl dr. prof. Andrei Munteanu, aprobată de Guvern și adoptată de Parlament la 24.12.1997. Dacă ar fi fost invitat pentru a se consulta în problema regnului animal, ar fi aflat mai multe. Bunăoară, că cifrele 160.000 - 200.000 de iepuri vorbesc de potențialul terenurilor de vânătoare, adică despre numărul de șoldani cu care ar putea fi populate aceste terenuri, ca aceștia să nu dauneze Naturii. Cifrele respective nicidecum nu vorbesc despre numărul optim de iepuri de câmp, care ar permite deschiderea vânătorii. Dl ministru ar fi aflat, de asemenea, că cei aproximativ 70 000 de iepuri, evaluați în primăvară, până în toamnă se înmulțesc și ajung, conform estimărilor, până la 100.000 – 120.000, ceea ce denotă că vânătoarea la iepurele de câmp poate și trebuie deschisă și în sezonul 2015 – 2016, ca de altfel și în anii precedenți. Unde mai punem că acolo unde s-a constatat că nu există numărul optim de șoldani la mia de hectare sunt create zone de liniște.

          Bineînțeles că dl ministru al Mediului ar fi aflat de la același profesor Andrei Munteanu, care a deținut o vreme și funcția de director al Institutului de Zoologie al AȘM, că atât interzicerea vânătorii la cerb, căprior (1996-1997) , cât și la iepurele de câmp (2007) n-a contribuit la înmulțirea numărului acestora. Alta, cu siguranță, e calea dezvoltării cinegetice. Însă dl ministru Munteanu a găsit potrivită o modalitate proprie de comunicare cu profesorul Andrei Munteanu, deținătorul  Premiului de Stat în domeniul ştiinţei şi tehnicii (1989), Premiului Academiei Române în domeniul biologiei (2008), Premiului Național în domeniul științei (2013), declarând în mass-media: „Culmea este că cel care semnează avizele și analizele de la Academia de Științe – cineva care poartă familia mea (probabil, dl ministru a vrut să spună poartă același nume de familie?) – este vicepreședinte al Institutului de Biologie (de fapt, dr. prof. Andrei Munteanu e cercetător științific principal al laboratorului de ornitologie, Institutul de Zoologie al AȘM, al cărui director e acad. Ion Toderaș), este și vicepreședinte al Asociației vânătorilor. El se duce la vânători – semnează, analizează, după aceasta se duce la Academia de Știință și o face pe omul de știință și semnează cum trebuie să protejăm natura... I-am spus dlui Duca... Dl Duca a spus că o să-l cheme și o să-i spună: Vă rog frumos să vă apreciați (corect – determinați) – fie sunteți om de știință, și lucrați la Institutul de Zoologie și apărați natura, fie vă duceți în partea ceilaltă și canibalizați natura”. Cum vă place? Ministrul are împuterniciri, are susținere politică, poate da indicații până și președintelui AȘM! Dar ce să mai vorbim despre vânători? A dat dispoziție ca niciunul dintre lucrătorii Inspectoratului Ecologic de Stat să nu mai fie membru al Societîții Vânătorilor și Pescarilor din Moldova. Vezi, Doamne – conflict de interese! Așa califică dl ministru. Mă întreb atunci: dacă inspectorul ecolog nu poate fi și vânător, un vânător poate fi și ecolog? Rezultă că nici cel care face parte din poliția rutieră, să nu se urce la volan, deoarece îi inspectează pe automobiliști. În ce țară trăim, oameni buni?

          La fel și dl Ion Cebanu, directorul general al Agenției „Moldsilva” a dat dispoziție, bănuiesc la comanda cui, să fie adunată informația cine dinte silvicultori sunt membri ai SVPM. Nu e clar cu ce scop?

Ionel CĂPIȚĂ


Не в бровь!

И ЧАПАЕВ НА БЕЛОМ КОНЕ… 

Ой ты гой еси, добрый молодец Валериу свет Батькович Мунтяну, министрушка ты нашей, понимаешь, окружающей среды, многие тебе лета и процветания на благо родного края и любимой политической партии! С теплым сердечным приветом, обращаются к тебе, светоч ты наш, недостойные твои соотечественники из Общества охотников и рыболовов Молдовы!

Во первых строках нашего письма спешим поблагодарить тебя и воздать тебе хвалу за много чего разное. Прежде всего, за бесподобное Постановление об открытии охотничьего сезона на 2015-2016 гг., которым  запрещается охотиться на водоплавающих птиц и на зайца-русака. Даром, что при его разработке, министерские даже не поинтересовались мнением ученых и специалистов. Лихо так разработали чудо-постановление!

Особо благодарим тебя, господин министр, за то, что разъяснил нам, а заодно  раскрыл всему молдавскому обществу глаза на то, кто мы такие есть вообще – охотники и рыболовы Молдовы. Молодец! Прям вот так – ррраз! – и сказал:  «В последние 10 лет действовали разрешительные правила,  и наши охотники каннибализировали почти все в животном мире». 

Вот те раз: жили как жили, и не знали вовсе, чем же таким непотребным мы на самом деле занимаемся. Пока, слава богу, новый министр с европейским образованием – Университет Валахия в румынском городе Тырговиште – не снизошел объяснить нам, какие мы в действительности:  прости господи, каннибалы и антропофаги, то есть, человеческие особи, потребляющие человеческое мясо. 

«Как все запущено в этой вашей Молдове!» – может, да нет, просто обязан воскликнуть цивилизованный европеец, пусть даже сам он и не охотник. - Какие вы, оказывается, антропофаги, хотя и выглядите вроде как прилично… Если уж сам министр окружающей среды вас людоедами называет, то, видимо, есть на то причины. Ведь каждый охотник знает – дыма без огня не бывает…»

На масштабность данного явления в нашей стране министр Мунтяну обратил особое внимание. Он отметил, что этих самых, ну… назовем  их пока условно охотниками, в Молдове насчитывается аж 20 тысяч единиц. Не 15 тысяч 911 членов ООРМ, по официальным данным, а 20 тысяч. Наверное, знает человек, о чем говорит. 

Но! Некоторые горячие головы из числа сограждан господина министра, из тех, кто «каннибализировали почти все в животном мире» с образованным господином министром в корне не согласны, и даже более того, выражают прямо-таки нестерпимое желание отходить господина министра по могутной по спинушке законодательной дубинкой (а еще лучше, обычным дрыном, скажем мы, людоеды - ред.) Такое пожелание выразил, например,  г-н Думитру Згардан, председатель Совета территориального подразделения Сорока, в рамках заседания Республиканского совета ООРМ: «Привлечь к ответственности министра Мунтяну, пусть перед лицом закона скажет, почто обозвал нас каннибалами и публично поиздевался над г-ном профессором Андреем Мунтяну!». 

Оказывается, желая аргументировать необходимость запрета на добычу зайца-русака в охотничьем сезоне 2015–2016 гг., г-н министр проявил недюжинную проницательность и совсем недетские знания в области охотоведения, в связи с чем, изрек буквально следующее: „К примеру, приведу пример: у нас в Республике Молдова около 20 000 охотников и около 75 000 зайцев, но я думаю, что если написано, что 75.000, то фактически их около 50.000, то есть, по одному охотнику на двух зайцев. Эту статистику составили Академия наук и Ассоциация охотников... Закон, которой не мной писан, пояснил г-н министр, очень точно устанавливает, какие должны быть квоты, численность зайца-русака, чтобы гарантированно избежать спада. По закону - 160.000 - 200.000 особей. Если же до этого количества мы не дотягиваем, появляется угроза спада и, в определенный момент – как уже случалось в Республике Молдова – внесения в Красную Книгу».

Закон, на который ссылается г-н министр окружающей среды Мунтяну, на самом деле является Концепцией развития национального охотничьего хозяйства, буквально выстраданной г-ном профессором Андреем Мунтяну, утвержденной Правительством и принятой Парламентом 24.12.1997 г. Если бы кто-то поинтересовался, а что думает по данному вопросу Андрей Мунтяну, то этот кто-то непременно узнал бы много чего интересного и поучительного. Например, что цифры 160.000 - 200.000 зайцев на самом деле отражают потенциал наших охотугодий, то есть, количество ушастых, которых могут вместить наши угодья, без вреда для матушки Природы. И что эти цифры отнюдь не означают количество зайцев, при наличии которых можно дать отмашку на ведение охоты. И узнал бы наш г-н министр, что внесенные в текущую статистику примерно 70 000 зайцев, реально подсчитанных во время весеннего учета дичи, до осени, представьте себе, размножаются и достигают в численном выражении до 100.000 – 120.000 особей, а это количество достаточное для того, чтобы можно и нужно было открыть охоту на этот вид дичи. Что и случалось в предыдущие годы. К тому же, там, где зайцев-русаков действительно маловато, созданы и соблюдаются охотниками так называемые «зоны спокойствия».

И еще узнал бы г-н министр окружающей среды, у того же г-на профессора Андрея Мунтяну, что всеми уважаемый ученый долгое время являлся директором Института зоологии АНМ и что запрещение охоты  на оленя и косулю (1996-1997 гг.), равно как запрет на добычу зайца-русака (2007 г.) никак не способствовали увеличению численности этих видов. Другим путем должно развиваться отечественное охотничье хозяйство… 

Однако г-н министр Мунтяну определил для себя другой стиль общения с г-ном профессором Мунтяну, обладателем государственной премии  в области науки и техники (1989 г.), премии Румынской академии в области биологии (2008 г.), Национальной премии в области науки (2013 г.), заявив в средствах массовой информации: «В довершение ко всему, подписывает отзывы и аналитические справки Академии наук некто носящий мою семью (имея ввиду, конечно, «фамилию» - «nume» - что весьма странно для человека получившего образовании в Румынии – ред.) – и является вице-президентом Института биологии (вообще-то д-р наук и профессор Андрей Мунтяну является главным научным сотрудником Лаборатории орнитологии Института зоологии АНМ, директором которой является академик Ион Тодераш – ред.). Также, г-н Андрей Мунтяну – зам.председателя Ассоциации охотников. Идет к охотникам – подписывает, анализирует, потом отправляется в Академию наук – и корчит из себя ученого и расписывает, как надо защищать природу… Я говорил г-ну Дука… Г-н Дука ответил, что вызовет его и скажет: Очень Вас прошу оцениться (правильно – определиться – ред.) – либо Вы ученый и в этом случае работаете в Институте зоологии и защищаете природу, либо вы переходите на другую сторону и каннибализируете природу”. Каково? Оказывается, наш-то министр имеет ого-го какие полномочия, политическую поддержку, может указывать даже президенту АНМ! Что же говорить о каких-то там охотниках? Распорядился, чтобы никто из инспекторов Государственной экологической инспекции не был членом ООРМ. Видите ли – конфликт интересов! Так г-н министр думает! Но вот вопрос: если инспектор-эколог не может быть и охотником тоже, может ли охотник быть и экологом? Убийственная логика: автоинспектору нельзя за руль садиться, поскольку он становится тем, кого сам же инспектирует. В какой стране мы живем, люди добрые?

Уж и г-н Ион Чебану, генеральный директор Агентства «Moldsilva» дал указание составить списки лесоводов – членов ООРМ. Догадайтесь, зачем? 

Так кто же мы такие есть? Лихие чапаевцы, сметающие все на своем пути в стремительной кавалерийской атаке? А, может, искушенные в макиавеллиевых интригах государственные мужи? Давайте, г-н министр, сойдем с белого боевого коня на грешную и многострадальную нашу землю. И будем  скромнее. И, наконец, решим, куда путь держим…

 Ионел КЭПИЦЭ

Avem 4 vizitatori și nici un membru online